اسب سیلمی چیست؟

اسب سیلمی به یک اسب نر با خصوصیات عالی و برتر گفته می شود که…

تاریخچه اسب اصیل دره شوری

دره شوری نام ایلی از ایل دره شوری که ایلی ترک زبان در استان فارس…

رنگ شناسی در اسب

رنگ موهای بدن و یال و دم اسبها به ژن شناسی آنها ( در واقع…